Tarafsızlık Politikamız

Yüreğir Oto Ekspertiz olarak oto ekspertiz faaliyetlerimizin tamamında ilgili tüm taraflara eşit mesafede olduğumuzu ve herhangi bir tarafa daha yakın olmadığımızı, tüm taraflara her koşulda tarafsız, bağımsız ve eşit davranacağımızı,

Tüm çalışanlarımız ile birlikte ekspertiz hizmetinin bağımsızlığını ve tarafsızlığını olumsuz yönde etkileyebilecek, çalışmalarımızdaki objektifliğimizi zedeleyebilecek ticari, mali, idari veya diğer herhangi bir faaliyet içerisinde bulunmayacağımızı,

Çalışanlarımızın, herhangi bir maddi veya farklı bir çıkar çatışması endişesinden uzak bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve kararlarının objektifliğinin sağlanması için her türlü önlemi aldığımızı,

Oto ekspertiz raporlarımızın objektif delillere dayandırıldığını ve bu raporların diğer çıkar sahiplerince ve diğer taraflarca etkilenmediğini,

Ekip üyelerinin müşteri ile bir çıkar çatışmasına neden olabilecek ticari veya diğer herhangi bir ilişkisi olduğu takdirde hizmet vermeyeceğini ve bunu garanti altına alarak görevlendirdiğimizi,

Çalışanlarımızın verdikleri kararlar ile elde ettikleri maddi kazançların ilişkisi olmadığını,

Yönetim sistemimiz, finans yönetimimiz, prosedürlerimiz, politikamız, anlayışımız, çalışma prensiplerimiz ve değerlerimiz ile tüm bunları ödün vermeksizin uygulayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

E-Bülten

Instagram’da @yuregirotoekspertiz